Skip to content
Menu

Вашият зелен партньор

A total new perspective.

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Декарбонизация

Декарбонизация

Пречистване на въздуха

Пречистване на въздуха

Green-City

Грийн Сити Груп е иновативна организация, чиято цел е да опазва околната среда чрез развитие на зелените технологии, предлагайки проекти за енергийна ефективност, декарбонизация и пречистване на въздуха на битови клиенти, корпоративни и публични дружества.

Услугите на компанията са в подкрепа на устойчивото енергийно развитие на България и промотират реализация на маркетингови проучвания, анализи и консултантски услуги в енергетиката, които да помогнат в национален план за прехода към зелена икономика.

Green-City-Home