Skip to content
Menu

Грийн Сити Груп е организация, чиято цел е да подобри начина на живот на всички нас, пречиствайки заобикалящата ни среда от вредни замърсители като азотния диоксид и праховите частици. По всеобщо признание, днес това са замърсители, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве и нарастват все повече.

Използвайки иновативни методи и технологии ние намаляваме цялостната им концентрация във въздуха.

Цели-Гриин-Сити

Коректни консултации и анализи на инвестиции свързани с изграждане и управление на възобновяеми енергийни източници.

Привличане на чужди инвестиции  и зелени проекти в страната.

Привличане на чужди инвестиции и зелени проекти в страната. (1)

Иновации и интеграция на зелени технологии